Søg

Luk
Vi fandt resultater for

Menu

Luk

Leverandør til Metro Service

Skal du have adgang til Metroen eller udfylde leverandørskemaet?

Skal du have adgang til Metroen?

Alle, der udfører arbejde i Metroen, skal have gennemgået et kursus, som giver et adgangskort, så de kan færdes sikkert i systemet i den tid, de arbejder for Metro Service.

Leverandører bedes kontakte deres kontaktperson i Metro Service, som herefter vil fremsende første del af kursusforløbet.

Adgangskortet er gældende i to år fra udstedelsesdato. 

Kvartalsvis CSR-rapportering

Vores leverandører skal rapportere struktureret om arbejdsvilkår, herunder kontrakter og overenskomster, arbejdsforhold, -tid og -faciliteter samt brug af lærlinge.

De af vores leverandører, der agerer under dansk lovgivning, skal hvert kvartal udfylde et CSR-spørgeskema. På den måde sikrer vi, at de fortsat lever op til lovgivningen og derved til vores krav. 

Rapporteringen skal ske kvartalsvis inden 15/03, 15/06, 15/09 og 15/12.

Leverandøren udfylder og underskriver dette skema og indestår for rigtigheden af oplysningerne heri.