Søg

Luk
Vi fandt resultater for

Menu

Luk

Samfundsansvar

CSR spiller en vigtig rolle hos Metro Service, da vi tror fast på, at vi kan gøre den kollektive transport mere bæredygtig for vores kunder i København.

Fordi det nytter

Vores verden er i konstant forandring, og der er sket mange store begivenheder i løbet af de seneste år. Med klimaforandringer, geopolitiske spændinger, en pandemi, inflation og cyberangreb udvikler verden sig i et hurtigt tempo, og det kræver, at vi handler og tilpasser os som aldrig før.

Environment:

Metroen kører på elektricitet, hvilket er vores største kilde til CO2-udledning. Derfor sigter Metro Service mod at minimere energiforbruget inden for vores kerneaktiviteter.

Derfor kører alle vores servicebiler på el, ligesom vi er i fuld gang med at udskifte alt lys med LED-lys, hvor det er praktisk muligt eller at konvertere til en løsning med et lavere energiforbrug.

Social:

Vi lægger vægt på betydningen af mangfoldighed i dag og arbejder aktivt med anerkendte internationale menneske- og arbejdstagerrettigheder samt at fremme en mangfoldig arbejdsplads med lige muligheder for alle ansatte.

Vores mål er at skabe en arbejdsplads, hvor vores medarbejdere trives. Metro Service forbliver dedikeret til at implementere foranstaltninger, der fremmer vækst, trivsel og bidrag fra vores medarbejdere.

Governance:

Vi stræber konstant efter at fordybe vores forståelse af bæredygtighedsrisici, muligheder og påvirkninger på tværs af hele vores værdikæde.

Vores adfærdskodeks for leverandører fastlægger vores forventninger til leverandører og forretningspartnere og omfatter De Ti Principper for FN’s Globale Compact. Vi holder vores leverandører ansvarlige for de samme standarder for miljømæssig og social ansvarlighed som Metro Service.

Metro Service opretholder en nultolerancepolitik over for korruption, bestikkelse og uetiske praksisser. Vi betragter forebyggelsen af korruption som et fælles ansvar for alle vores medarbejdere.

CSR Rapport 2023

Hør vores direktører fortælle om CSR-rapporten fra 2023 her, eller find og læs rapporten herunder.